Этот магазин требует, чтобы JavaScript был включен для правильной работы некоторых функций.

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za posrednictwem sklepu internetowego polimat.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Roman Brejecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Roman Brejecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Firma POLIMAT z siedzibą w Przedbojewicach 33 (88-150 Kruszwica), , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 5560011728, REGON: 091296260, zwany dalej Polimat.

3. Dane osobowe zbierane przez Polimat za posrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie ROwnieżDO zwane zwane.

4. Polimat dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Polimat zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami .

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (ст. 6 уст. 1 лит. b РОДО);
 2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (ст. 6 уст. 1 лит. b РОДО); c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Информационный бюллетень), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (ст. 6 уст. 1 лит. РОДО).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Client podaje:

 1. адрес электронной почты;
 2. датчанин адресов:
  1. kod pocztowy i miejscowość;
  2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 3. имя и имя;
 4. номер телефона.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 1. адрес электронной почты;
 2. датчанин адресов:
  1. kod pocztowy i miejscowość;
  2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 3. имя и имя;
 4. номер телефона.
 5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. фирма Przedsiębiorcy;
  2. номер НИПа.

7. W przypadku skorzystania z usługi Информационный бюллетень, Клиент подае jedynie swój адрес электронной почты.

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: адрес IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny address IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typing system.

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.Podstawa inter. ), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

10 . W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług , inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

11 . Przekazanie danych osobowych do Polimat jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Polimat przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Polimat co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 1. Podmioty przetwarzające. Polimat korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Polimat. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 2. Администраторы. Polimat korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Локализация. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce iw innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Polimat tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Polimat i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 2. W Przypadku, Gdy Podstawą Przetwarzania Danych Jest Wykonanie Umowy, Wówczas Dane Osobowe Klienta Przetwarzane Są Przez Polimat Tak Długo, JAK JESTSIERIENIINIA OKRESIE OKZASHESIE OKRESIERIENIINIA OKZESIERIERIE Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, его датчанин особенный с помощью przekazywane w zakresie niezbędnym для реализации платного предприятия PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny "ratyPayU", jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do Preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Информационный бюллетень) на его адрес электронной почты Polimat bedzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

9. W przypadku skierowania żądania Polimat udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Механизм cookies, адрес IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Polimat на urządzeniu koncowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Polimat produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Polimat wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Механизм cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 2. Cookies trwałe: Są przechowywane w pamięci urządzenia koncowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Механизм cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Печенье Polimat wykorzystuje własne w celu:

 1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, aw szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie i jej struktowaryśśnie i jej structuryśśnie.

4. Печенье Polimat wykorzystuje zewnętrzne w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za posrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (куки администратора zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Механизм куки-файлов является безопасным для компьютера Клиента Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia Popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. использование Internet Explorer ;
 2. поддержка Microsoft EDGE ;
 3. программа Mozilla Firefox ;
 4. przeglądarka Chrome ;
 5. пшегладарка Сафари ;
 6. przeglądarka Opera .

7. Polimat może gromadzić addressy IP Klientów. Адрес IP к номеру przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Номер IP позволяет подключиться к Интернету. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Polimat przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych autotycznych programów сделать przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Polimat nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Права человека, кто дотыч?

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: ст. 7 уст. 3 РОДО.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Polimat.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Polimat zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Polimat zjednie świadczyza.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: ст. 21 РОДО.

 1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Polimat przetwarza internies jego dane w oparciu o prawniu o prawną маркетинговые продукты и услуги Polimat, предоставление статистики корзины с poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, а также badanie satysfakcji.
 2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, beędzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże sę zasadny i Polimat nie będzie mial innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunite, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzet.

3. Prawo do usunięcia danych ("право до быча запомняным") - podstawa prawna: ст. 17 РОДО.

 1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  3. wniósł sprzeciw wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. датчанин osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. датский osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Polimat podlega;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Polimat może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Polimat. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Polimat, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: ст. 18 РОДО.

 1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Polimat nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 2. Клиент ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Polimat ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: ст. 15 РОДО.

 1. Клиент ма prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwiąeuropezku z przekazaniem tych danych poza jsk unię;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: ст. 16 РОДО.

 • Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: ст. 20 РОДО.

 • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,admina danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, или ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych dowdanych donygoosa administrator.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Polimat spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiego po. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Polimat nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Клиент может zgłaszać сделать Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania его danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Клиент ма право żądać od Polimat przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Особович, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Polimat zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesylania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Polimat stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek способ hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Polimat nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać address e-mail w shaperzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy Formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Polimat nigdy nie wysyła zadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, aw szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 дней.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na address: kontakt@polimat.com.pl

3. Данные о остатке модификаций: 15.10.2019 г.